Дневна упутства и задаци за ученике – шк.2019/20.год.

Настава и учење на даљину у условима ванредног стања

16.3.2020. Први дан наставе на даљину

17.3.2020. Други дан наставе на даљину

18.3.2020. Трећи дан наставе на даљину

19.3.2020. Четврти дан наставе на даљину

20.3.2020. Пети дан наставе на даљину

21.3.2020. Шести дан наставе на даљину

23.3.2020. Седми дан наставе на даљину

24.3.2020. Осми дан наставе на даљину

25.3.2020. Девети дан наставе на даљину

26.3.2020. Десети дан наставе на даљину

27.3.2020. Настава на даљину

30.3.2020. Настава на даљину

31.3.2020. Настава на даљину

1.4.2020. Настава на даљину

2.4.2020. Настава на даљину

3.4.2020. Настава на даљину

6.4.2020. Настава на даљину

7.4.2020. Настава на даљину

8.4.2020. Настава на даљину

9.4.2020. Настава на даљину

14.4.2020. Настава на даљину

15.4.2020. Настава на даљину

16.4.2020. Настава на даљину

21.4.2020. Настава на даљину

22.4.2020. Настава на даљину

23.4.2020. Настава на даљину

24.4.2020. Настава на даљину

25.4.2020. Настава на даљину

27.4.2020. Настава на даљину

28.4.2020. Настава на даљину

29.4.2020. Настава на даљину

30.4.2020. Настава на даљину

4.5.2020. Настава на даљину

5.5.2020. Настава на даљину

6.5.2020. Настава на даљину

7.5.2020. Настава на даљину

8.5.2020. Настава на даљину

9.5.2020. Настава на даљину

11.5.2020. Настава на даљину

12.5.2020. Настава на даљину

13.5.2020. Настава на даљину

14.5.2020. Настава на даљину

15.5.2020. Настава на даљину

16.5.2020. Настава на даљину

18.5.2020. Настава на даљину

19.5.2020. Настава на даљину

20.5.2020. Настава на даљину

21.5.2020. Настава на даљину

22.5.2020. Настава на даљину

23.5.2020. Настава на даљину

25.5.2020. Настава на даљину

26.5.2020. Настава на даљину

27.5.2020. Настава на даљину

28.5.2020. Настава на даљину

29.5.2020. Настава на даљину