Оперативни планови рада током ванредног стања шк.2019/20.год.

Недељни оперативни планови:

3. b Roland Vučinić OPR 16-21.3.2020.

3. b Roland Vučinić OPR 16-21.3.2020. sa realizacijom

3. b Roland Vučinić OPR 23-27.3.2020.

3. b Roland Vučinić OPR 23-27.3.2020. sa realizacijom

3. b Roland Vučinić OPR 30.3-3.4.2020.

3. b Roland Vučinić OPR 30.3-3.4.2020. sa realizacijom

3. b Roland Vučinić OPR 6-10.4.2020.

3. b Roland Vučinić OPR 6-10.4.2020. sa realizacijom

3. b Roland Vučinić OPR 14-16.4.2020.

3. b Roland Vučinić OPR 14-16.4.2020. sa realizacijom

3. b Roland Vučinić OPR 21-25.4.2020.

3. b Roland Vučinić OPR 21-25.4.2020. sa realizacijom

3. b Roland Vučinić OPR 27-30.4.2020.

3. b Roland Vučinić OPR 27-30.4.2020. sa realizacijom

3. b Roland Vučinić OPR 4-9.5.2020.

3. b Roland Vučinić OPR 4-9.5.2020. sa realizacijom

3. b Roland Vučinić OPR 11-16.5.2020.

3. b Roland Vučinić OPR 11-16.5.2020. sa realizacijom

3. b Roland Vučinić OPR 18-23.5.2020.

3. b Roland Vučinić OPR 18-23.5.2020. sa realizacijom

3. b Roland Vučinić OPR 25-29.5.2020.

3. b Roland Vučinić OPR 25-29.5.2020. sa realizacijom

3. b Roland Vučinić OPR 1-5.6.2020.

3. b Roland Vučinić OPR 8-16.6.2020.