Google upitnici (testovi)

Srpski jezik

SJ 3 Provera pravopisa

SJ 3 Provera gramatike i pravopisa

SJ 3 Pokaži šta znaš iz književnosti

Matematika

Matematika 3 Pismeno deljenje

Matematika 3 Jednačine i nejednačine sa množenjem i deljenjem

Matematika 3 Razlomci

Matematika 3 Geometrija (prava, poluprava, duž, ugao…)

Matematika 3 Obim kvadrata, pravougaonika i trougla

Priroda i društvo

PiD 3 Neživa priroda (osobine tečnosti i vazduha)

PiD 3 Materijali

PiD 3 Kretanje

ПиД 4 Моја домовина Србија

ПиД 4 Рељеф Републике Србије

ПиД 4 Воде Републике Србије

Od igračke do računara 

Upitnik o digitalnoj pismenosti učenika

Odeljenjski kviz 2020

Pošto ove godine nismo u mogućnosti da u učionici održimo odeljenjski kviz, popunjavanjem ovih testova, proverićete svoje znanje, ali i skupljati bodove za svoju ekipu. U kojoj ste ekipi i ko je na kraju pobednik, saznaćete kada svi urade testove iz srpskog jezika, matematike i prirode i društva. Naravno, neće izostati ni pitanja za roditelje ali, pazite, roditelji neće biti u istoj ekipi sa svojim detetom, tako da nema pomaganja 🙂 .

Želim vam dobru zabavu.

Srpski jezik

Matematika

Priroda i društvo

Mama, tata, pokažite znanje!