#OstaniKodKuće

Učenici 3.b odeljenja na zanimljive načine su provodili vreme tokom vanrednog stanja i zabrane kretanja, o čemu svedoče i ove fotografije:

Natpise i plakate uradili su na času likovne kulture, a fotografije u okviru izbornog predmeta od igračke do računara.

I po prestanku vanrednog stanja treba ostati odgovoran u zaštiti sebe i drugih – likovna kultura i građansko vaspitanje:

Osim svog zdravlja, treba da čuvamo i prirodu, da vodimo računa o biljkama i životinjama – likovna kultura, građansko vaspitanje i ČOS: