Математика

Први разред

Kontrolni zadatak – Matematika I-1 Linije

Kontrolni zadatak – Matematika I-2 Skupovi

Kontrolni zadatak – Matematika I-3 Brojevi do 5

Kontrolni zadatak – Matematika I-4 Sabiranje i oduzimanje do 5

Matematika – Kontrolni zadatak I-9 Sabiranje i oduzimanje do 20

Matematika – Nastavni listic I-1 Sabiranje i oduzimanje do 20

Matematika – Nastavni listic I-2 Sabiranje i oduzimanje do 20 – tekstualni zadaci


Matematika I-1 Brojevi do 5

Matematika I-2 Brojevi do 10

Matematika I-3 Sabirci i zbir

Matematika I-4 Sabiranje i oduzimanje do 10

Matematika I-5 Brojevi do 20

Matematika I-6 Sabiranje i oduzimanje do 20

Matematika I-7 Sabiranje i oduzimanje do 100

Kontrolni zadatak – Matematika I-5 Brojevi do 5

Kontrolni zadatak – Matematika I-6 Sabiranje i oduzimanje do 5

Kontrolni zadatak – Matematika I-7 Brojevi prve desetice

Kontrolni zadatak – Matematika I-8 Sabiranje i oduzimanje do 10

Kontrolni zadatak – Matematika I-9 Brojevi do 20

Matematika – Nastavni listic I-10 Sabiranje i oduzimanje do 20 (1)

Matematika – Nastavni listic I-10 Sabiranje i oduzimanje do 20 (2)

Kontrolni zadatak – Matematika I-10 Sabiranje i oduzimanje do 20

Kontrolni zadatak – Matematika I-11 Sabiranje i oduzimanje do 100


Други разред

Школска 2014/2015. година

01.Inicijalni test 1 – Matematika 2 Brojevi do 100 R2014

02.Inicijalni test 2 – Matematika 2 Sabiranje i oduzimanje do 100 R2014

03.Matematika 2 – 15-minutna provera – Sabiranje i oduzimanje do 100 R2014

04.Matematika 2 – 15-minutna provera – Oduzimanje zbira od broja i broja od zbira R2014

05.Мatematika 2 – Kontrolni zadatak – Pismeno sabiranje i oduzimanje do 100 R2014

06.Мatematika 2 – Kontrolni zadatak – Mnozenje i deljenje 1 R2015

07.Мatematika 2 – Kontrolni zadatak – Mnozenje i deljenje 2 R2015

08.Matematika 2 – 15-minutna provera – Racunske operacije do 100 R2015

09.Мatematika 2 – Kontrolni zadatak – Jednacine R2015

10.Matematika 2 – Zavrsni test znanja R2015


Kontrolni zadatak – Matematika II-1 Ponavljanje gradiva prvog razreda

Kontrolni zadatak – Matematika II-2 Sabiranje i oduzimanje

Kontrolni zadatak – Matematika II-3 Sabiranje i oduzimanje

Kontrolni zadatak – Matematika II-4 Pismeno sabiranje i oduzimanje

Kontrolni zadatak – Matematika II-5 Duz, prava, poluprava…

Kontrolni zadatak – Matematika II-6 Mnozenje i deljenje sa 2 i 4

Kontrolni zadatak – Matematika II-7 Mnozenje i deljenje sa 10 i 5. Merne jedinice za duzinu


Matematika 2 – Mnozenje i deljenje sa 2,4,5 – kartice

Matematika 2 – Mnozenje i deljenje sa 5, 10, 3, 6 – kartice

Matematika 2 – Mnozenje i deljenje sa 6, 7, 8, 9 – kartice

Matematika 2 – Mnozenje i deljenje sa 9 i 1 – kartice

Skraćena_tablica_množenja_i_deljenja

Matematika II – Nastavni listic za 63. cas Duz, prava, merenje

Matematika II – Prilog za 6. cas Sabiranje i oduzimanje

Matematika II – Prilog za 18. cas Sabiranje i oduzimanje – tekstualni zadaci

Matematika II – Prilog za 19. cas Sabiranje i oduzimanje – tekstualni zadaci

Matematika II – Prilog za 96. cas Toliko puta i za toliko…

Matematika II – Prilog za 99. cas Merne jedinice za duzinu

Matematika II – Prilog za 100. cas Mnozenje i deljenje. Merne jedinice za duzinu

Matematika II – Toliko puta …


Matematika II-1 Sabiranje i oduzimanje do 100 sa prelaskom preko desetice

Matematika II-2 Zamena mesta i zdruzivanje sabiraka

Matematika II-3 Oduzimanje broja od zbira i zbira od broja

Matematika II-4 Mnozenje i deljenje. Toliko puta…

Matematika II-5 Mnozenje i deljenje. Merne jedinice za duzinu

Matematika II-6 Merne jedinice za duzinu

Matematika II-7 Mnozenje i deljenje

Matematika II-8 Jednacine


Школска 2018/2019. година

01.inicijalni test 1 – matematika 2 brojevi do 100 r2018

02.inicijalni test 2 – matematika 2 sabiranje i oduzimanje do 100 r2018

03.matematika 2 – kontrolni zadatak – sabiranje i oduzimanje do 100 r2018

04.matematika 2 – kontrolni zadatak – sabiranje i oduzimanje do 100 sa prelazom desetice r2018

05.Мatematika 2 – kontrolni zadatak – jednacine sa sabiranjem i oduzimanjem r2018

06.Мatematika 2 – kontrolni zadatak – geometrijska tela r2018

07.Мatematika 2 – kontrolni zadatak – duž; merne jedinice za dužinu 2018

08.Мatematika 2 – Kontrolni zadatak – Množenje R2019

09.Мatematika 2 – Kontrolni zadatak – Množenje; redosled računskih operacija R2019

10.Мatematika 2 – Kontrolni zadatak – Deljenje R2019

11.Matematika 2 – 15-minutna provera – Zadaci sa dve računske operacije R2019

12.Мatematika 2 – Kontrolni zadatak – Jednačine sa množenjem i deljenjem R2019

13.Matematika 2 – Zavrsni test znanja R2019


Школска 2022/2023. година

01.КЗ Математика 2 – Сабирање и одузимање до 100

02.КЗ Математика 2 – Својства сабирања; изрази са две операције

03.КЗ Математика 2 – Одређивање непознатог броја

04.КЗ Математика 2 – Писање бројева римским цифрама

05.КЗ Математика 2 – Геометрија – Линије

06.КЗ Математика 2 – Множење 1

07.КЗ Математика 2 – Множење 2

08.КЗ Математика 2 – Множење; здруживање чинилаца; редослед рачунских операција

09.КЗ Математика 2 – Дељење; задаци са две рачунске радње

10. 15-минутна ПЗ Математика 2 – Дељење збира и разлике једноцифреним бројем

11. 15-минутна ПЗ Математика 2 – Дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем

12.КЗ Математика 2 – Једначине са множењем и дељењем

13.КЗ Математика 2 – Разломци. Редослед рачунских радњи


Трећи разред

01.M3 KZ Brojevi do 1000 – provera

02.M3 KZ Rimske cifre – provera

03.M3 KZ Krug i kruznica – provera

04.M3 KZ Ugao – pojam, vrste i crtanje – provera


Kontrolni zadatak – Matematika III-1 Provera gradiva 2. razreda

Kontrolni zadatak – Matematika III-2 Trocifreni brojevi i rimske cifre

Kontrolni zadatak – Matematika III-3 Međusobni odnos dve prave

Kontrolni zadatak – Matematika III-4 Merenje i mere A

Kontrolni zadatak – Matematika III-4 Merenje i mere B

Kontrolni zadatak – Matematika III-5 Sabiranje i oduzimanje do 1000

Kontrolni zadatak – Matematika III-6 Krug, kruznica…

Kontrolni zadatak – Matematika III-7 Promenljivost zbira i razlike

Kontrolni zadatak – Matematika III-8 Jednacine sa sabiranjem i oduzimanjem

Kontrolni zadatak – Matematika III-9 Mnozenje i deljenje do 1000 (1)

Kontrolni zadatak – Matematika III-10 Mnozenje i deljenje. Crtanje uglova

Kontrolni zadatak – Matematika III-11 Mnozenje i deljenje do 1000 (2)

Kontrolni zadatak – Matematika III-12 Crtanje pravougaonika i kvadrata

Kontrolni zadatak – Matematika III-13 Pismeno mnozenje

Kontrolni zadatak – Matematika III-14 Pismeno mnozenje i deljenje

Kontrolni zadatak – Matematika III-15 Redosled racunskih operacija

Kontrolni zadatak – Matematika III-16 Razlomci

Kontrolni zadatak – Matematika III-17 Crtanje i obim trougla

Kontrolni zadatak – Matematika III-18 Jednacine i nejednacine


Matematika – Kontrolni zadatak III ponavljanje gradiva II razreda

Matematika – Kontrolni zadatak III-1 Međusobni odnos dve prave jedne ravni

Matematika – Kontrolni zadatak III-2 Sabiranje i oduzimanje do 1000 (1)

Matematika – Kontrolni zadatak III-3 Merenje i mere

Matematika – Kontrolni zadatak III-4 Sabiranje i oduzimanje do 1000 (2)

Matematika – Kontrolni zadatak III-5 Jednacine, nejednacine, crtanje kruznice

Matematika – Kontrolni zadatak III-6 Mnozenje i deljenje, crtanje uglova

Matematika – Kontrolni zadatak III-7 Mnozenje i deljenje, crtanje pravougaonika i kvadrata A

Matematika – Kontrolni zadatak III-7 Mnozenje i deljenje, crtanje pravougaonika i kvadrata B

Matematika – Kontrolni zadatak III-8 Pismeno mnozenje i deljenje trocifrenog i jednocifrenog broja

Matematika – Kontrolni zadatak III-9 Obim pravougaonika i kvadrata

Matematika – Kontrolni zadatak III-10 Razlomci. Redosled obavljanja racunskih operacija

Matematika – Kontrolni zadatak III-11 Crtanje i obim trougla


Matematika 3 – Jednacine i nejednacine – dodatni listic

Matematika 3 – Jednacine i nejednacine

Matematika 3 Crtanje pravougaonika i kvadrata – nastavni listic

Matematika 3 Obim trougla – diferencirani zadaci

Matematika 3 Trougao – diferencirani zadaci


Matematika -Kontrolni zadaci III-1 Brojevi prve hiljade i rimske cifre

Matematika -Kontrolni zadaci III-2 Međusobni odnosi dve prave jedne ravni

Matematika-Kontrolni zadaci III-3 Sabiranje i oduzimanje do 1000

Matematika-Kontrolni zadaci III-4 Preomenljivost zbira i razlike

Matematika-Kontrolni zadaci III-5 Krug, kruznica, graficko nadovezivanje duzi

Matematika-Kontrolni zadaci III-6 Mnozenje i deljenje do 1000 (1)

Matematika-Kontrolni zadaci III-7 Mnozenje i deljenje do 1000 (2)

Matematika-Kontrolni zadaci III-8 Obim pravougaonika i kvadrata

Matematika-Kontrolni zadaci III-9 Pismeno sabiranje i oduzimanje do 1000

Matematika-Kontrolni zadaci III-10 Crtanje trougla i izracunavanje obima

Matematika-Kontrolni zadaci III-11 Pismeno mnozenje i deljenje do 1000

Matematika-Kontrolni zadaci III-12 Merenje i mere

Matematika-Kontrolni zadaci III-13 Razlomci


01.M3 KZ Brojevi do 1000 – provera

02.M3 KZ Rimske cifre – provera

03.M3 KZ Krug i kruznica – provera

04.M3 KZ Ugao – pojam, vrste i crtanje – provera

05.M3 KZ Sabiranje i oduzimanje do 1000

06.M3 KZ Množenje do 1000 – provera

07.M3 KZ Deljenje do 1000 – provera ISPRAVAK

07.M3 KZ Deljenje do 1000 – provera

08.M3 KZ Množenje i deljenje do 1000 – provera

09.M3 KZ Crtanje normalnih i paralelnih pravih – desetominutna provera

10.M3 KZ Crtanje normalnih i paralelnih pravih, kvadrata i pravougaonika – provera

11.M3 KZ Obim kvadrata i pravougaonika – provera

12.M3 KZ Obim kvadrata i pravougaonika – provera ISPRAVAK

13.M3 KZ Obim i crtanje trougla provera

14.M3 KZ Jednacine – provera

15.M3 KZ Jednačine i nejednačine – provera

16.M3 KZ Razlomci – provera


01.Matematika 3 – Inicijalni test R2019

02.Matematika 3 KZ Brojevi do 1000 Rimske cifre R2019

03.Matematika 3 KZ Sabiranje i oduzimanje do 1000 R2019

04.Matematika 3 KZ Jednačine i nejednačine R2019

05.Matematika 3 KZ Pismeno sabiranje i oduzimanje do 1000 R2019

06.Matematika 3 KZ Merenje i mere R2019

07.Matematika 3 KZ Usmeno i pismeno množenje R2020

08.Matematika 3 KZ Pismeno množenje R2020

09.Matematika 3 KZ Usmeno i pismeno deljenje R2020

Matematika 3 Pismeno deljenje – sa uputstvom R2020

Priprema za proveru znanja – Jednačine i nejednačine sa množenjem i deljenjem

10.Matematika 3 KZ Jednačine i nejednačine R2020


Четврти разред

Kontrolni zadatak IV-1 Skup prirodnih brojeva

Kontrolni zadatak IV-2 Jedinice mere za povrsinu A

Kontrolni zadatak IV-2 Jedinice mere za povrsinu B

Kontrolni zadatak IV-3 Mnozenje i deljenje

Kontrolni zadatak IV-4 Povrsina pravougaonika i kvadrata

Kontrolni zadatak IV-5 Zapremina kvadra i kocke


Matematika – Kontrolni zadatak IV-1 Ponavljanje gradiva III razreda A

Matematika – Kontrolni zadatak IV-1 Ponavljanje gradiva III razreda B

Matematika – Kontrolni zadatak IV-2 Brojevi veci od 1000

Matematika – Kontrolni zadatak IV-2 Svojstva sabiranja i oduzimanja

Matematika – Kontrolni zadatak IV-3 Merne jedinice za povrsinu

Matematika – Kontrolni zadatak IV-4 Sabiranje i oduzimanje brojeva vecih od 1000

Matematika – Kontrolni zadatak IV-5 Svojstva sabiranja i oduzimanja

Matematika – Kontrolni zadatak IV-6 Povrsina pravougaonika i kvadrata

Matematika – Kontrolni zadatak IV-7 Razlomci

Matematika – Kontrolni zadatak IV-8 Svojstva mnozenja i deljenja

Matematika – Kontrolni zadatak IV-9 Povrsina kvadra i kocke

Matematika – Kontrolni zadatak IV-10 Matematicki izrazi


Matematika – Nastavni listic IV-1 Pismeno mnozenje

Matematika – Nastavni listic IV-2 Pismeno deljenje

Matematika IV – 01.Prvi skolski pismeni zadatak

Matematika IV – 02.Drugi skolski pismeni zadatak

Matematika IV – 03.Treci skolski pismeni zadatak – Resenja

Matematika IV – 03.Treci skolski pismeni zadatak

Matematika IV – 04.Cetvrti skolski pismeni zadatak – resenja

Matematika IV – 04.Cetvrti skolski pismeni zadatak


Matematika IV – Nastavni listic za 39. cas Sabiranje i oduzimanje brojeva do milion

Matematika IV – Nastavni listic za 97.cas Mnozenje – diferencirani zadaci

Matematika IV – Nastavni listic za 132.cas – Merne jedinice za povrsinu

Matematika IV – Nastavni listic za 138. cas Povrsina i obim pravougaonika i kvadrata

Matematika IV – Nastavni listic za 139. cas Povrsina i obim pravougaonika i kvadrata

Matematika IV Povrsina kvadra i kocke – diferencirani zadaci za vezbanje

Matematika IV Prilog 2 za 50-51. cas Sabiranje i oduzimanje – tekstualni zadaci 


01.Matematika 4 – Inicijalni test 2016

03.Matematika 4 – Kontrolni zadatak – Sabiranje i oduzimanje brojeva vecih od 1000

04.Matematika 4 – Prvi skolski pismeni zadatak – 2016

05.Matematika 4 – Kontrolni zadatak – Povrsina pravougaonika i kvadrata

05.Matematika 4 – Nastavni listić – Povrsina pravougaonika i kvadrata

06.Matematika 4 – Kontrolni zadatak – Zavisnost zbira i razlike

07.Matematika 4 – Kontrolni zadatak – Jednačine i nejednačine

08.Matematika 4 – Drugi skolski pismeni zadatak – 2016

09.Matematika 4 – 15-minutna provera znanja – Pismeno množenje i deljenje

10.Matematika 4 – Kontrolni zadatak – Pismeno množenje i deljenje

11.Matematika 4 – Kontrolni zadatak – Povrsina kvadra i kocke

12.Matematika 4 – 15-minutna provera znanja – Zavisnost proizvoda i količnika

13.Matematika 4 – Treci skolski pismeni zadatak – 2017

14.Matematika 4 – Kontrolni zadatak – Razlomci

15.Matematika 4 – Kontrolni zadatak – Zapremina kvadra i kocke

16.Matematika 4 – Cetvrti skolski pismeni zadatak 2017


01.Математика 4 – Контролни задатак – Скуп природних бројева

02.Математика 4 – 15-минутна провера – Претварање мерних јединица за површину А

02.Математика 4 – 15-минутна провера – Претварање мерних јединица за површину Б

03.Математика 4 – Први школски писмени задатак

04.Математика 4 – Контролни задатак – Површина правоугаоника и квадрата – А

04.Математика 4 – Контролни задатак – Површина правоугаоника и квадрата – Б

05.Математика 4 – Контролни задатак – Једначине и неједначине – А

05.Математика 4 – Контролни задатак – Једначине и неједначине – Б

06.Математика 4 – Други школски писмени задатак

Mатематика 4 – Припрема за контролни задатак – Зависност и сталност збира и разлике

07.Математика 4 – Контролни задатак – Зависност и сталност збира и разлике

08.Математика 4 – Контролни задатак – Површина коцке и квадра – А

08.Математика 4 – Контролни задатак – Површина коцке и квадра – Б

09.Математика 4 – 15-минутна провера – Писмено множење и дељење – А

09.Математика 4 – 15-минутна провера – Писмено множење и дељење – Б

10.Математика 4 – Контролни задатак – Писмено множење и дељење

11.Математика 4 – Трећи школски писмени задатак

12.Mатематика 4 – Контролни задатак – Зависност производа и количника

13.Mатематика 4 – Контролни задатак – Математички изрази – А

13.Mатематика 4 – Контролни задатак – Математички изрази – Б

14.Mатематика 4 – Контролни задатак – Једначине и неједначине са множењем и дељењем – А

14.Mатематика 4 – Контролни задатак – Једначине и неједначине са множењем и дељењем – Б

15.Mатематика 4 – Контролни задатак – Разломци

16.Математика 4 – Четврти школски писмени задатак