Природа и друштво

Трећи разред

Kontrolni zadatak – PiD III-4 Veza između zive i nezive prirode

Kontrolni zadatak – PiD III-5 Neziva priroda – tecnosti i vazduh

Kontrolni zadatak – PiD III-6 Materijali

Kontrolni zadatak – PiD III-7 Kretanje

Kontrolni zadatak – PiD III-8 Vremenske odrednice. Proslost


PiD3 – Kontrolni zadaci III-1 Snalazenje u prostoru

PiD3 – Kontrolni zadaci III-2 Zivimo u Srbiji

PiD3 – Kontrolni zadaci III-3 Zivimo u Srbiji (2)

PiD3 – Kontrolni zadaci III-4 Srbija u proslosti

PiD3 – Kontrolni zadaci III-5 Međusobni uticaji zive i nezive prirode

PiD3 – Kontrolni zadaci III-6 Suma i livada

PiD3 – Kontrolni zadaci III-7 Stanista – reka, bara i jezero


PiD3 – Kontrolni zadatak 1 Reljef i orijentacija u prostoru

PiD3 – Kontrolni zadatak III-1 Moj zavicaj i ja

PiD3 – Kontrolni zadatak III-2 Snalazenje u prostoru

PiD3 – Kontrolni zadatak III-3 Zivotna stanista i zivotne zajednice

PiD3 – Kontrolni zadatak III-4 Neziva priroda. Tecnosti i vazduh

PiD3 – Kontrolni zadatak III-5 Materijali i njihova upotreba

PiD3 – Kontrolni zadatak III-6 Kretanje

PiD3 – Kontrolni zadatak III-7 Vremenske odrednice. Nase nasleđe


01.PiD3 KZ Reljef i orijentacija u prostoru R2015

02.PiD3 KZ Veza žive i nežive prirode R2015

03.PiD3 KZ Staništa i životne zajednice R2015

04.PiD3 KZ Kretanje R2015

05.PiD3 KZ Proslost R2015 – ISPRAVAK

05.PiD3 KZ Proslost R2015

06.PiD3 KZ Ljudska delatnost R2015

07.PiD3 KZ Osobine tečnosti i vazduha R2015

08.PiD3 KZ Materijali i njihova upotreba R2015


01.PiD 3 Inicijalni test 2019

02.PiD3 KZ Moj kraj. Orijentacija u prostoru R2019

03.PiD3 KZ Proslost mog kraja R2019

04.PiD3 KZ Veza žive i nežive prirode R2019

05.PiD 3 15 min. Staništa i životne zajednice R2019

06.PiD 3 KZ Staništa i životne zajednice R2020


Четврти разред

PiD – Kontrolni zadatak IV-1 Osnovne odrednice drzave Srbije

PiD – Kontrolni zadatak IV-1 Srpski narod u proslosti

PiD – Kontrolni zadatak IV-2 Zivot u Turskom carstvu

PiD – Kontrolni zadatak IV-3 I i II svetski rat

PiD – Kontrolni zadatak IV-4 Osnovne odrednice drzave Srbije

PiD – Kontrolni zadatak IV-5 Flora i fauna Srbije

PiD – Kontrolni zadatak IV-6 Covek – deo prirode

PiD – Kontrolni zadatak IV-6 Delatnosti ljudi A

PiD – Kontrolni zadatak IV-6 Delatnosti ljudi B

PiD – Kontrolni zadatak IV-7 Kretanje

PiD – Kontrolni zadatak IV-8 Materijali i njihove odlike

PiD – Kontrolni zadatak IV-9 Rad, energija, proizvodnja i potrosnja


PiD IV – Teze za casove

PiD IV-8 Materijali i njihove odlike – pitanja za kontrolni zadatak

PiD IV-8 Materijali i njihove odlike – priprema za kontrolni zadatak 


01.ПиД 4 Биљни и животињски свет Србије

02.ПиД 4 Човек – део природе

03.ПиД 4 Кретање, сенка, звук

04.ПиД 4 Материјали и њихова својства

5.ПиД 4 Рад, енергија, производња и потрошња

6.ПиД 4 Србија у доба Немањића

7.ПиД 4 Турско освајање Балканског полуострва и борба за ослобођење


01.ПиД 4 – Контролни задатак – Моја домовина Србија

Систематизација – ПиД 4 Биљни и животињски свет Србије

02.ПиД 4 – Контролни задатак – Биљни и животињски свет Србије

ПиД 4 – Припрема за проверу знања – Човек – део природе

03.ПиД 4 – 15-минутна провера – Човек – део природе

Систематизација – ПиД 4 – Природна богатства, извори енергије и делатности људи у Србији

04.ПиД 4 – Контролни задатак – Природна богатства, извори енергије и делатности људи у Србији

05.ПиД 4 – Контролни задатак – Кретање и природне појаве

06.ПиД 4 – Контролни задатак – Материјали и њихова својства, смеше и раствори

07.ПиД 4 – Контролни задатак – Србија од средњег века до устанака и ослобођења од Турака

08.ПиД 4 – Контролни задатак – Први и Други светски рат


Познавање природе (…некад било)

PP 4 Kontrolni zadatak 1 Voda i vazduh

PP 4 Kontrolni zadatak 2 Kretanje tela. Elektricitet

PP 4 Kontrolni zadatak 3 Covek – deo prirode

PP 4 Kontrolni zadatak 4 Biljke

PP 4 Kontrolni zadatak 5 Zemlja – deo Kosmosa


Познавање друштва (…некад било)

PD 4 Kontrolni zadatak 3 Prirodno-geografske oblasti

PD 4 Kontrolni zadatak 4 Srpski narod u proslosti

PD 4 Kontrolni zadatak 5 Ustanci i stvaranje drzave

PD 4 Kontrolni zadatak 6 Prvi svetski rat

PD 4 Kontrolni zadatak 7 Drugi svetski rat


Материјал за такмичење и ТВ квиз часописа „National Geographic Junior“ – „Кроз врата знања до путовања“ (шк.2008/2009.год)

National Geographic Junior – Ekologija

National Geographic Junior – Podaci iz časopisa

National Geographic Junior – Životinje

National Geographic Junior – Značajni datumi

National Geographic Junior – Značajni ljudi i otkrića

NGJ – Gradivo PiD IV razred – Teze po oblastima

Детаљи са ТВ квиза – екипа „Подунавски драгуљи“ (ОШ „Братство-јединство“ Бездан)