Свет око нас

Први разред

SON 1 – Kontrolni zadatak 1 Skola

SON 1 – Kontrolni zadatak 4 Voda

SON 1 – Kontrolni zadatak 5 Neziva priroda

SON 1 – Kontrolni zadatak 6 Ziva priroda

SON 1 – Kontrolni zadatak 7 Materijali

Kontrolni zadatak – SON I-1 Porodica, škola, naselje, saobraćaj

Kontrolni zadatak – SON I-2 Živa priroda 1

Kontrolni zadatak – SON I-2 Živa priroda 2

Kontrolni zadatak – SON I-3 Voda

Kontrolni zadatak – SON I-4 Vazduh i zemljište

Kontrolni zadatak – SON I-5 Materijali

Kontrolni zadatak – SON I-6 Veza između žive i nežive prirode

Kontrolni zadatak – SON I-7 Kretanje

Kontrolni zadatak – SON I-8 Snalaženje u prostoru i vremenu

Други разред

SON 2 Kontrolni zadatak 1 – Ziva priroda

SON 2 Kontrolni zadatak 3 – Porodica, skola, naselja, reljef, saobracaj

SON 2 Petnaestominutna provera znanja 1 – Biljke

SON 2 Petnaestominutna provera znanja 2 – Naselja

SON 2 Petnaestominutna provera znanja 3 – Kretanje

SON 2 Voda i vazduh – Promene


Школска 2018/2019. година

01.son 2 inicijalni test 2018

02.son 2 kontrolni zadatak – Živa priroda 2018

03.son 2 petnaestominutna provera znanja – voda i vazduh 2018

04.son 2 kontrolni zadatak – neživa priroda 2018

05.son 2 kontrolni zadatak – veza žive i nežive prirode 2018

06.son 2 kontrolni zadatak – gde čovek živi 2018

07.SON 2 Kontrolni zadatak – Snalaženje u naselju 2019

08.SON 2 Kontrolni zadatak – Saobraćaj 2019

09.SON 2 Kontrolni zadatak – Čovek stvara; materijali 2019

10.SON 2 Kontrolni zadatak – Materijali 2019

11.SON 2 Kontrolni zadatak – Kretanje 2019


Школска 2022/2023. година

01.КЗ СОН 2 – Други и ја

02.КЗ 15-минутна провера СОН 2 – Насеља

03.КЗ 15-минутна провера СОН 2 – Саобраћај

04.КЗ СОН 2 – Култура живљења

05.КЗ СОН 2 – Мерење времена и часовник

06.КЗ СОН 2 – Мерење времена

07.КЗ СОН 2 – Разноврсност природе