Менторски рад

Током радног стажа имао сам прилику да у више наврата будем ментор студентима Учитељског факултета који су у мом одељењу обављали педагошку праксу:

Шк.2000/2001.год. Миленко Војновић, Учитељски факултет, Сомбор

Шк.2001/2002.год. Миленко Војновић, Учитељски факултет, Сомбор

Шк.2002/2003.год. Сузана Трбојевић, Учитељски факултет, Сомбор

Шк.2003/2004.год. Сузана Трбојевић, Учитељски факултет, Сомбор

Шк.2007/2008.год. Андреа Бођо, Учитељски факултет, Сомбор

Шк.2007/2008.год. Дарио Стојановић, Учитељски факултет, Сомбор

Шк.2008/2009.год. Дијана Маркота, Филозофски факултет, Нови Сад – одсек за педагогију

Шк.2009/2010.год. Тамара Книпл, Педагошки факултет, Сомбор


Шк.2017/2018.год. био сам ментор Дијане Кастратовић из Куле, која је одржала час математике у оквиру полагања испита за лиценцу.